• Föra vidare tron
  •    Kyrkans synliga enhet
  •  En rättfärdig värld