Citat Jesus ”Förkunna evangelium för hela skapelsen” Mark 16:15

23 maj, 2010