Citat Jesus ”Men så är det inte hos er” Mark 10:43

2 maj, 2010