Citat Jesus ”Något större bud än dessa två finns inte” Mark 12:31

9 maj, 2010