Citat Jesus ”Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg” Mark 8:15

11 april, 2010